Onderzoek binnen muziektherapie

Binnen een muziektherapeutische setting is improvisatie één van de meest krachtige methodes. De onderzoekscluster Muziektherapie aan LUCA School of Arts richt zich op de studie van de muzikale improvisatie ingebed in de context van gezondheidszorg.

Drie onderzoekslijnen

De onderzoeksprojecten van de onderzoekscluster Muziektherapie aan LUCA School of Arts worden georganiseerd in drie onderzoekslijnen:

Onderzoekslijn 1: De ontwikkeling van muziektherapeutische interventies binnen een klinische omgeving.

Onderzoekslijn 2: De ontwikkeling van muziektherapeutische toepassingen als vroege interventie.

Onderzoekslijn 3: Het begrijpen van de verschillende mechanismen en dynamieken werkzaam binnen een muziektherapeutische partner- of groepsimprovisatie.

De onderzoekscluster streeft naar een doorgedreven interdisciplinariteit, om vanuit de synergie tussen artistieke en wetenschappelijke disciplines nieuwe inzichten te genereren en deze te implementeren in innoverende muziektherapeutische toepassingen. Een samenwerking die leidt tot de ontwikkeling van specifieke designs en methodes, wat onderzoek over complexe improvisatorische processen mogelijk maakt. Last but not least, gebruiken we het artistieke platform om de verwevenheid tussen onderzoek, onderwijs en maatschappij op een creatieve wijze te versterken.

 

Onderzoekslijn 1: Klinische interventies

Onderzoeksprojecten die zich richten op het ontwikkelen van improvisatorische muziektherapeutische interventies die creatieve capaciteit bevorderen, ingebed in klinische omgevingen en toegepast bij specifieke psychopathologieën (bv. psychose, autisme, trauma, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, dementie).

o   UNMUTED

o   Compositie Plus

o   Muziek in het kinderziekenhuis

o   Muziek en zorgverleners bij dementie

 

Onderzoekslijn 2: Vroege interventies

Onderzoeksprojecten die zich richten op het ontwikkelen van improvisatorische muziektherapeutische interventies die creatieve capaciteit bevorderen, toegepast op specifieke ontwikkelingsfasen en subgroepen binnen de algemene populatie (bv. kinderen, adolescenten, muzikanten).

o   CTRL+ALT+DEL

o   Studie over de gezondheid en het welzijn van professionele muzikanten

o  Adolescenten met verstandelijke beperking en hun siblings: de muzikale relatie

 

Onderzoekslijn 3: Mechanismen van verandering

Onderzoeksprojecten die zich richten op het definiëren en begrijpen van de mechanismen werkzaam in  improvisatorische muziektherapeutische interventies, gebaseerd op een theoretisch multifactorieel en integratief kader dat zich kenmerkt door embodied interacties tussen subject en omgeving.

o   UNMUTED

 

Onderzoekers: 

  • Prof. dr. Jos De Backer
  • Prof. dr. Katrien Foubert
  • Dr. Anke Coomans
  • Leen Adam
  • Andreas Nollet
  • Birgit Sebreghts