Over BMT vzw

De Belgische Beroepsvereniging van Muziektherapeuten vzw is opgericht in 1998 onder impuls van het vierde Europees Congres van Muziektherapie, dat in Leuven georganiseerd werd in samenwerking met de European Music Therapy Confederation (EMTC).

De vereniging beantwoordt aan de nood om professionele muziektherapeuten uit België samen te brengen en te ondersteunen. De statuten van BMT vzw zijn gebaseerd op de statuten van EMTC en gelden als toelatingsvoorwaarden. De muziektherapeuten onderschrijven deze statuten en de bijhorende ethische code met hun lidmaatschap. BMT vzw heeft een register van erkende muziektherapeuten met een diploma Master in de Muziektherapie. Dit diploma is een voorwaarde voor lidmaatschap bij BMT vzw. Afhankelijk van het aantal uren supervisie, publicaties en klinische ervaring kun je lid, volwaardig lid of supervisor worden. Studenten die het bachelor diploma muziektherapie hebben behaald en starten aan de master opleiding kunnen student lid worden.

 

BMT vzw onderhandelt met overheidsinstanties in verband  met de erkenning van het beroep. Naast de registratie van gediplomeerde muziektherapeuten speelt hierbij de samenwerking met EMTC en de opleiding tot Master in de Muziektherapie aan LUCA School of Arts, campus Leuven, een grote rol. Momenteel doorloopt BMT vzw de onderhoudsprocedure bij IFIC om een correcte inschaling te bekomen en om opgenomen te worden binnen de functieclassificatie.

 

De Commissie voor Zelfstandigen is er om leden met een zelfstandig statuut professioneel te ondersteunen en om eenvormigheid en kwaliteit te garanderen. Daarnaast ziet de Ethische Commissie toe op de correcte uitvoering van de klachtenprocedure, ingesteld door BMT vzw. Hiermee waarborgt ze de kwaliteit van het begeleidingswerk van geregistreerde leden en beschermt ze de belangen van hun cliënten.

 

 

Professionele kwaliteit

BMT vzw staat garant voor de professionele kwaliteit van muziektherapie. Ze verwijst gericht door en organiseert bijscholing in de vorm van workshops, lezingen, studiedagen en casusdagen. Onder impuls van BMT vzw wordt een groepssupervisienetwerk uitgebouwd. Leden kunnen deelnemen aan groepssupervisies, geleid door bekwame en ervaren supervisoren. Zij genieten ook van een financiële tegemoetkoming bij deelname aan groepssupervisies. Uiteraard worden leden gestimuleerd om artikels te lezen én te schrijven en dit via de uitgave van het online tijdschrift voor muziektherapie. Om ook op de hoogte te blijven van wat beweegt in het internationale muziektherapeutische landschap biedt BMT vzw gratis toegang tot British Journal of Music Therapy, stimuleert ze deelname aan (inter)nationale congressen en werkt ze nauw samen met de opleiding muziektherapie aan LUCA, School of Arts. Jaarlijks organiseert BMT vzw een Algemene Vergadering.

BMT vzw volgt ook nauw de ontwikkeling op van muziektherapeuten binnen het deeltijds kunstonderwijs.  Ze ijvert ervoor dat alle leerlingen toegang krijgen tot betaalbaar muziekonderwijs, afgestemd op de mogelijkheden en ontwikkelingsbehoeftes van de leerling.

 

Ook het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk streefdoel van BMT vzw. Het is van groot belang recente ontwikkelingen in de muziektherapie op de voet te volgen. België is drie doctoren in de muziektherapie rijk: Prof. Dr. Jos De Backer, Dr. Anke Coomans en Dr. Katrien Foubert. BMT vzw ondersteunt en moedigt haar leden aan tot verder onderzoek, het schrijven van wetenschappelijke artikelen, het volgen van (inter)nationale bijscholingen of opleidingen en het raadplegen van internationale databases.

 

Als lid van de European Music Therapy Confederation speelt BMT vzw een belangrijke rol op Europees niveau. Het bestuur van BMT vzw stuurt een gekozen delegaat als afgevaardigde voor België naar de vergaderingen van EMTC. De EMTC werkt aan een uniform beleid in Europa.